REITIT MENESTYKSEEN – MATKAILUHANKE

Reitit Menestykseen on Juotavan Hyvä Etelä-Päijänne ry:n hallinnoima kaksivuotinen matkailun kehittämishanke, joka parantaa Asikkalan, Hartolan, Heinolan, Padasjoen ja Sysmän alueen matkailun edellytyksiä kehittämällä palveluja laaja-alaisen yhteistyön avulla. Hankkeen toteutusaika on 1.10.2015 – 31.12.2017.

Hankkeen tavoitteet:

1. Palvelujen kehittäminen yhteisiksi tuotteiksi

2. Koulutus ja tiedonvälitys

3. Verkostoituminen ja opintomatkat

4. Uudet reitit ja yhteydet alueen välisiin hankkeisiin.

Hankkeen päätavoitteena on kehittää Etelä-Päijänteestä ja alueen matkailuun liittyvistä toimijoista verkosto, joka tarjoaa laadukkaita retkeily- ja matkailupalveluita, avoimia reittejä ja yhteisöllistä toimintaa yhteistyössä huomioiden matkailijat sekä eri kohdemarkkinat (Venäjä, Keski-Eurooppa, Kiina) ja kohderyhmät. Kehittämistoimenpiteissä huomioidaan hankkeessa mukana olevien toimijoiden valmiudet ja toiveet. Hankkeen tavoitteena on laajentaa yhteistyötä ja toimenpiteet kaikkiin Päijänne – Leaderin alueella toimiviin  Päijät-Hämäläisiin kuntiin (Asikkala, Hartola, Heinola, Padasjoki, Sysmä)

Reitit Menestykseen -Hanke jatkaa jo päättyneissä Elämysten Päijänne I ja II -hankkeissa tuotetun materiaalin, kuten visitpaijanne.fi -sivuston ja erilaisten esitteiden päivittämistä ja kehittämistä. Hanke on jatkuvassa vuorovaikutuksessa muiden aluetta koskevien matkailun kehittämiseen liittyvien hankkeiden kanssa.

YHTEYSTIEDOT:

Projektipäällikkö:  Johannes Sipponen

Hanke:  Reitit Menestykseen

Osoite:  c/o Päijänne-Leader ry, Meijeritie 1, 17200 Vääksy

Puhelin:  040-7799818

Sähköposti: johannes.sipponen@visitpaijanne.fi