PILKKIRETKET PÄIJÄNTEELLE

Kun Päijänne on viimein saanut kestävän jääkannen, pilkki-intoisten on jo aika kerätä varusteensa! Pilkkiminen Päijänteellä on erilaista kuin pienissä metsälammissa. Talvella kalat voivat parveilla jopa 10 -20 metrin syvyydessä, joten se on huomioitava pilkkivarusteissa. Oikeanlaiset varusteet ja hyvät kalapaikat kasvattavat saaliin kokoa. Pilkkiretkiä voit toteuttaa joko itsenäisesti tai ammattitaitoisen oppaan johdolla majoitusyritystemme kontaktien kautta. Tarvittaessa voit myös vuokrata välineet itsellesi.